Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thủ quĩ Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 14/3/2020, Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Nguyên Tâm- Phó Văn phòng Hội VHDN HP giữ chức vụ Thủ quỹ Hội VHDN Hải... Read more »

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 6/3/2020, Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng, đã ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thủy- Hội viên Hội VHDN Hải Phòng; giữ chức vụ: Thư ký Chủ tịch... Read more »

Quyết định bổ nhiệm cán bộ thường trực văn phòng Hội VHDN Hải Phòng

(Photosop: Thủy Trần) Ngày 5/3/2020, Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Nga- Hội viên Hội VHDN HP giữ chức... Read more »