Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng công tác tại Hàn Quốc

Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng trong chuyến công tác tại Hàn Quốc từ ngày 7 đến ngày 14/11/2019 Read more »

Hội thảo định cư Châu Âu

Chiều ngày 10/09/2019, Tập đoàn ODINLAND – Chủ đầu tư là bà Jenny Doolan – Giám đốc phát triển kinh doanh kết hợp với Hiệp hội DNNVV TP Hải Phòng tổ chức... Read more »