Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 6/3/2020, Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng, đã ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thủy- Hội viên Hội VHDN Hải Phòng; giữ chức vụ: Thư ký Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng

Bài viết khác

Tác giả: minhtri