Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thủ quĩ Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 14/3/2020, Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Nguyên Tâm- Phó Văn phòng Hội VHDN HP giữ chức vụ Thủ quỹ Hội VHDN Hải Phòng

Bài viết khác

Tác giả: minhtri