Họp BCH Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng

Ngày 7/12/2022, tại trụ sở số P88 tầng 8 tòa nhà Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng; đã diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành Hội Văn hóa Doanh nhân Hải... Read more »