Họp BCH Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng

Ngày 7/12/2022, tại trụ sở số P88 tầng 8 tòa nhà Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng; đã diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Tham dự có các doanh nhân trong BCH Hội VHDN Hải Phòng. KTS Nguyễn Sính- Chủ tịch Hội, Chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên trong Ban Kiểm tra Hội gồm 3 thành viên. Giới thiệu 25 doanh nhân hội viên tham gia BCH và bầu 24 thành viên BCH bằng cách bỏ phiếu kín. Tiếp tục kêu gọi tài trợ để phục vụ đại hội nhiệm kỳ và tính tới thời điểm hiện tại BTC đã nhận được 92 triệu tiền mặt và 50 triệu tiền quà tặng.

Kết luận hội nghị, Chủ trì cảm ơn sự tham gia đóng góp nhiệt tình về vật chất và công việc của BCH Hội. Thời gian tới các tiểu ban: Nội dung văn kiện; Tài chính hậu cần; Lễ tân khánh tiết; Thông tin truyền thông cần tích cực hoạt động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kêu gọi tài trợ từ các doanh nhân doanh nghiệp để chương trình và kịch bản Đại hội nhiệm kỳ diễn ra trang trọng, đúng nghi thức và đạt kế hoạch đặt ra. Cuộc họp BCH Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đã thu được kết quả tốt đẹp.

VHDN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri