Báo cáo kiểm tra nhiệm kỳ II Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 30/3/2023, tại hội trường nhà khách UBND thành phố, số 2 đường Bến Bính, Hải Phòng; đã long trọng diễn ra Đại hội Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng lần thứ III nhiệm kỳ 2023- 2028. Ban Kiểm tra của Hội gồm 03 thành viên đã tiến hành kiểm tra các mặt hoạt động của Hội và các tổ chức thành viên trực thuộc Hội trong nhiệm kỳ qua. Kết quả kiểm tra như sau:

Về công tác tổ chức, nhân sự: số lượng hội viên biến động theo các năm và do đó số lượng thành viên BCH cũng thay đổi theo các năm, tính đến năm 2022, số hội viên Hội là 108, BCH có 21 vị. Khen thưởng: Một số thành viên BCH được UBND Thành phố tặng bằng khen, Hội tặng giấy khen và tặng danh hiệu Nguyễn Sơn Hà. Kết quả công tác hoạt động Hội của BCH như trong phần báo cáo, Hoạt động tài chính của BTT và VP hội: Hàng năm, công tác cập nhật thu chi rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo tài chính từng năm đầy đủ. Tình hình hoạt động của hội viên: Đại bộ phận hội viên tham gia hoạt động tích cực. Tuy nhiên còn một số hội viên hoạt động chưa tích cực, ít cống hiến nhưng lại có tư tưởng đòi hỏi Hội mang lại những gì.

Hoạt động của các tổ chức thành viên trực thuộc Hội: 1/CLB Quốc tế vũ Sao Sáng VHDN: Hoạt động đều; 2/CLB Ca múa nhạc VHDN: Hoạt động đạt hiệu quả tốt. 3/CLB Cổ vật VHDN: Hoạt động để lại dấu ấn tốt. 4/Trung tâm Đấu giá tác phẩm nghệ thuật VHDN hoạt động chưa hiệu quả và phải thay lãnh đạo trung tâm. 5/CLB Thơ hội VHDN: Hoạt động đạt hiệu quả tốt, nhiều hội viên đạt giải thưởng thi thơ; 6/CLB Biểu diễn nghệ thuật hội VHDN: Hoạt động đều. 7/Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hội VHDN: Mới thành lập nhưng hoạt động tích cực. 8/Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển văn hóa cộng đồng hội VHDN: Mới thành lập nhưng hoạt động tích cực. Hoạt động của BKT trong nhiệm kỳ đầy đủ, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri