Ký giao ước thi đua 7 Hội thuộc khối thi đua VHXH 2 TP Hải Phòng

Ngày 27/3/2024 tại hội trường tầng 3 khu B, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã diễn ra ký giao ước thi đua 7 Hội thuộc khối thi đua VHXH 2 TP Hải Phòng. Tham dự có ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; bà Vũ Thị Hương- Trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, cùng các ông bà trong 11 hội trực thuộc khối thi đua các hội VHXN năm 2023. Theo đó 7 Hội trực thuộc khối thi đua các hội VHXH 2 năm 2024 ký giao ước thi đua gồm có: 1/Hội LL Việt Kiều Hải Phòng; 2/Hội cựu thanh niên xung phong; 3/Hội Văn hóa Doanh nhân; 4/Hội nạn nhân da cam dioxin; 5/Hội khuyến học thành phố; 6/Hội từ thiện thành phố; 7/Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng.

VHDN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri