Họp BCH mở rộng Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 8/12/2023, tại phòng P88, tầng 8, tòa nhà Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp BCH mở rộng Hội VHDN Hải Phòng. KTS Nguyễn Sính- Chủ tịch Hội VHDN Hải Phòng, Chủ trì hội nghị. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, chủ trì đã có những kết luận sau:

1/Đồng ý cho thôi chức vụ ủy viên BCH Hội VHDN Hải Phòng một số thành viên vì lý do chuyển công tác;

2/Bầu bổ sung một số hội viên tích cực tham gia BCH Hội VHND Hải Phòng;

3/Chuẩn bị cho kế hoạch tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024;

4/Giao văn phòng Hội soạn thảo báo cáo hoạt động năm 2023;

5/Chuẩn bị cho lễ bàn giao ngôi nhà nhân ái cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Kiến Thụy;

6/Chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động khối thi đua văn hóa xã hội do Hội VHDN Hải Phòng làm trưởng khối;

7/Chương trình ký kết hoạt động với Văn phòng đại diện Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại TP Hải Phòng;

8/Duy trì tốt hoạt động các Trung tâm, CLB trực thuộc Hội VHDN Hải Phòng;

9/Duy trì tốt hoạt động trang web vanhoadoanhnhanhp.com;

10/Hoàn tất công tác tài chính Hội năm 2023.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri