Họp BCH mở rộng Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 1/10/2022 tại phòng P88, tầng 8, Nhà khách Hải Quân số 5, phố Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành mở rộng Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. KTS Nguyễn Sính- Chủ tịch Hội, chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, chủ trì đã có những kết luận sau:
1/Kết nạp 10 doanh nhân trở thành 10 hội viên mới Hội VHDN Hải Phòng;
2/Bầu bổ sung 5 doanh nhân hội viên Hội VHDN HP tham gia vào BCH Hội VHDN Hải Phòng;
3/Dự kiến hội nghị toàn thể Hội VHDN Hải Phòng vào 15h chiều chủ nhật ngày 9/10/2022 tại Nhà hàng Sơn Trường- chân cầu Thượng Lý;
4/Thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Hội VHDN Hải Phòng và CLB dân ca và chèo Hội VHDN Hải Phòng;
5/Dự kiến tổ chức Đại hội Hội VHDN Hải Phòng vào trung tuần tháng 12/2022;
6/Thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội: Văn kiện; Tài chính; Khánh tiết; Truyền thông.
VHDN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri