Hội nghị BCH mở rộng Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 10/6/2023, tại phòng họp tầng 2 Doanh nghiệp Tuyến Hải Đăng, số 1 Lô 17D Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng; đã diễn ra hội nghị BCH mở rộng Hội VHDN Hải Phòng lần thứ 03 nhiệm kỳ III.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Sính- Chủ tịch Hội VHDN HP đọc quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCH Hội; ông Nguyễn Phi Hùng trình bày dự thảo qui chế hoạt động Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp; ông Nguyễn Văn Bằng trình bày dự thảo qui chế hoạt động Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa Cộng đồng; ông Nguyễn Minh Trí trình bày dự thảo qui chế hoạt động Trung tâm Thông tin Truyền thông và Tổ chức sự kiện.

Tiếp đó ông Đặng Văn Hưng- Phó Chủ tịch Hội đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Truyền thông và Tổ chức sự kiện Hội VHDN Hải Phòng. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội VHDN Hải Phòng do ông Trần Bá Đính- PCT TT Hội và ông Nguyễn Trung Tuyến- PCT Hội trình bày. Đại biểu đã tham gia thảo luận để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà BLĐ Hội VHDN Hải Phòng đã đề ra.

VHDN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri