Danh sách Ban Chấp hành Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 30/3/2023, tại hội trường nhà khách UBND thành phố, số 2 đường Bến Bính, Hải Phòng; đã long trọng diễn ra Đại hội Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng lần thứ III nhiệm kỳ 2023- 2028. Có 27 doanh nhân được Đại hội tín nhiệm bầu vào ban chấp hành khóa mới, danh sách như sau: 1/Nguyễn Sính; 2/Trần Bá Đính; 3/Đặng Văn Hưng; 4/Nguyễn Thị Loan; 5/Nguyễn Hoài Sơn; 6/Trần Đức Thọ; 7/Nguyễn Trung Tuyến; 8/Trần Văn Ba; 9/Trần Hữu Nghị; 10/Phạm Văn Ngọc; 11/Trịnh Văn Phượng; 12/Nguyễn Minh Trí; 13/Phạm Tiến Đức; 14/Nguyễn Văn Bằng; 15/Nguyễn Phi Hùng; 16/Lê Văn Huyên; 17/Cao Tuấn Hưng; 18/Nguyễn Thị Bảo Hương; 19/Đỗ Đức Long; 20/Phùng Văn Lợi; 21/Phạm Thị Bích Nga; 22/Đỗ Văn Quang; 23/Đỗ Văn Sơn; 24/Nguyễn Xuân Thắng; 25/Cao Bích Thủy; 26/Võ Đức Từ; 27/Phạm Mạnh Tường.

VHDN

Bài viết khác

Tác giả: minhtri