Tại sao cúng rằm tháng 7 và cúng như thế nào?

Kính gửi:  Hội viên Hội văn hóa doanh nhân Hải Phòng.

Nhu cầu tâm linh là một trong ba trục của văn hóa. Do vậy để cúng rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm thế nào cho chuẩn, cho đúng và văn hóa, chúng tôi biên soạn một số điều về ngày lễ này và các bài khấn để các anh các chị tham khảo.

Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là ngày lễ Vu Lan. Rằm tháng 7 âm lịch cũng lại là ngày lễ cúng cô hồn hoặc còn gọi là ngày xá tội vong nhân. ( Có nơi còn gọi là tết Trung Nguyên)

Tích Lễ Vu Lan ( Báo hiếu)

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, bà Thành Đế, mẹ của Mục Kiền Liên, do gây nhiều nghiệp ác nên khi mất phải xuống địa ngục làm ngạ quỷ ( quỷ đói). Do tu luyện được nhiều phép thần thông, Mục Kiền Liên nhìn được cảnh đói khát của mẹ, nên ông liền đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng. Đói quá, nên mẹ ông không chia cho các cô hồn khác, vì vậy khi bốc thức ăn lên miệng, thức ăn hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên tìm Phật để hỏi. Phật dạy rằng: Dù ông thần thông quảng đại đến mấy cũng không đủ sức cứu mẹ đâu. Muốn cứu mẹ phải có sự hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó.  Làm theo lời Phật, mẹ Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng, chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cứ theo cách này . Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Cách thức cúng dường để cầu siêu, gọi là Vu Lan bồn pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan bồn hội, còn bộ kinh ghi chép sự tích trên đây thì gọi là Vu Lan bồn kinh.

Tích cúng chúng sinh ( cúng cô hồn).

Theo "Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni Kinh" thì, một buổi tối, ông A Nan Đà, thường gọi là A Nan, đang ngồi trong tịnh thất chợt thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa mặt cháy như nó. A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh. Quỷ đói nói : " Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vì tôi mà cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sanh về cõi trên ". A Nan đem chuyện bạch với Ðức Phật. Phật bèn đặt cho bài chú gọi Là "Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni", đem tụng trong lễ cúng để được thêm phước. Người xưa gọi lễ cúng này là Phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, nhưng dần da, từ tích này, dân gian biến thành tục cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không nơi nương tựa. Phóng diệm khẩu lại có nghĩa gốc là " thả quỷ miệng lửa ", về sau lại được hiểu rộng thêm thành tha tội cho tất cả những người chết . Vì vậy, rằm tháng 7 con được gọi là ngày xá tội vong nhân.

Cần hết sức lưu ý điều này: lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn là hai lễ cúng hoàn toàn khác nhau. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ và ông bà bảy đời, một đằng là để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng. Một đằng là báo hiếu, một đằng là làm phúc. Do hai lễ đó trùng trong ngày rằm tháng 7 nên nhiều người lầm tưởng rằng hai lễ đó là một.

Cúng lễ Vu Lan.

Như trên đã nói, rằm tháng 7 có hai lễ, lễ Vu Lan ( báo hiếu) và lễ cúng cô hồn ( còn gọi là cúng chúng sinh)

Ngày rằm tháng 7 âm lịch làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh, và một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình. Lễ cúng có thể là cỗ mặn mà cũng có thể cúng cỗ chay, tùy tâm của mình.

Ngoài ra, hôm đó nếu có điều kiện, sắm lễ chay cúng Phật tại gia, hoặc lên chùa thắp hương. Tùy hoàn cảnh từng người. .

Cúng thí thực cô hồn (hay còn gọi cúng chúng sinh)

Cúng cô hồn ( cúng chúng sinh), mâm cúng đặt ngoài hành lang, hoặc trước sân.

Mâm cúng cô hồn thường có:  Muối, gạo (1 dĩa); cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ), hay là cơm vắt:( 3 vắt); 12 cục đường thẻ; giấy áo, giấy tiền vàng bạc, bắp rang;  mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm );  bánh, kẹo; khoai , săn luộc cắt nhỏ; nước ( 3 ly nhỏ ), 3 cây nhang , 2 ngọn nến nhỏ.v. v.. Quần áo chúng sinh và vàng tiên gỡ ra từng món, rải xuống  mâm

Ta có thể khấn nôm na, đơn giản, hoặc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn (cúng chúng sinh). Bài văn tế Chúng sinh của cụ Nguyễn Du là đầy đủ nhất.

Căn bản là ở tâm chứ không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy.

Thường thì lễ cúng thần linh và gia tiên làm buổi sáng. Buổi chiều cúng chúng sinh. Nhưng để không mất thời gian, có thể tiến hành hai lễ cúng trong một buổi. Nhưng cúng xong lễ Vu Lan, rồi mới tiến hành cúng chúng sinh. Chú ý: Không tiến hành cúng cùng một lúc.

Sau đây là các bài khấn để các anh chị tham khảo. Bài cúng thần linh và tổ tiên, khấn xong, đặt lên bàn thờ, rồi hóa cùng vàng tiền quần áo. Bài khấn cúng chúng sinh đặt lên mâm cúng chúng sinh, và hóa cùng vàng tiền.

Đình Kính

( Biên soạn)

 

Văn khấn cúng thần linh tại gia rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: Ngài Kim niên Giáp Ngọ đương cai Tần Vương Hành khiển. Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và Chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ (2014) Tín chủ chúng con tên là: …

ngụ tại nhà số ….

đường ( Thôn)….

phường ( xã ) ….

quận ( Huyện)…

Tỉnh (Thành phố). Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Giáp Ngọ đương cai Tần Vương Hành khiển. Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

Văn tế khấn Tổ tiên ngày rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ …        và chư vị hương linh.

Hôm nay là rằm tháng bảy năm Giáp Ngọ, Tín chủ chúng con tên là :…

…….

Cùng gia quyến , ngụ tại….

….

….

Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vi vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không thể báo hết, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa.

Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Văn khấn cúng chúng sinh

Kính lễ mười  phương Tam Bảo chứng minh!

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ, tín chủ con là,

ngụ tại …

….

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi mọi việc, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Kính thỉnh:Cô hồn xuất tại côn lôn

Ở tam kì nghiệp, cô hồn vô số

Những là mãn giả hằng hà

Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn nhỏ

Ôi! Âm linh ơi, cô hồn hỡi

Sống đã chịu một đời phiền não

Chết lại nhờ hớp cháo lá đa

Thương thay cũng phận người ta

Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu

Đàn cúng thí vâng lời Phật dạy

Của có chi, bát nước nén nhang

Cũng là manh áo thoi vàng

Giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên

Ai đến đây dưới trên ngồi lại

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu

Phép thiêng biến ít thành nhiều

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh

Phật hữu tình từ bi tế độ

Chớ ngại rằng có có không không

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.

Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chí đế án tam bạt ra, tam bạt ra hồng! Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chí đế án tam bạt ra, tam bạt ra hồng! Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chí đế án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

Án nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng; Án nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng; Án nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng;

 

VHDN

TIÊU ĐIỂM

Hình ảnh
Chùm thơ dự thi 30 về đề tài “Căng Máy Chai” của các tác giả: Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy...
Hình ảnh
Vanhoadoanhnhanhp.com - Cuối tháng 9 năm 2017, Hội Văn hóa doanh nhân Hải Phòng tổ chức hội thảo: Văn hóa...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay274
mod_vvisit_counterHôm qua860
mod_vvisit_counterTất cả2448219
Hiện có 52 khách Trực tuyến