Họp ban Thường trực Hội VHDN HP

Ngày 29/12/2021, họp ban Thường trực Hội VHDN HP tại VP Hội tầng 8 số 5 Lý Tự Trọng -HB – HP .Nội dung :Sơ kết công tác quý 4 năm 2021 của Hội.Trong đó,do tình hình dịch covid gia tăng ,Thường trực Hội rất lấy làm tiếc chưa tổ chức thực hiện được cuộc Hội thảo “Doanh Nhân dành cơ hội kinh doanh cho nhau” .Nội dung này sẽ tiến hành trong năm 2022. TT Hội Biểu dương các HV đã hoàn thành hội phí năm 2021 và đóng sớm hội phí năm 2022 .Thường trực Hội VHDNHP gủi lời chúc toàn thể HV có nhiều sức khoẻ ,nhiều thành công trong cuộc sống!
Nguyễn Sính

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *