Thư kêu gọi ủng hộ đẩy lùi dịch Covid-19

Kính gửi:    Anh, chị hội viên Hội VHDN Hải Phòng Hưởng ứng phong trào Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 cùng đồng bào cả nước Thường trực Hội VHDN Hải Phòng kêu... Read more »